110 AASTAT TAGASI: Tartu erakoolid – rahvusliku kooli teerajad

Sel sügisel möödus 110 aastat Peetri kooli esmaavamisest. Selle märkimiseks ilmus 7. novembri Tartu Postimehes direktor Tarvo Siilabergi artikkel “Tartu erakoolid – rahvusliku kooli teerajajad”. Peetri kool ja teised 1906. aastal haridusseltside poolt loodud eesti erakoolid olid tugevaks lähteks noore Eesti vabariigi koolivõrgule.

“Eesti haridusseltside 1906. aastal alguse saanud liikumine tähendas uue jõulise ühiskondliku liikumise teket. 1906.-1907. aasta vahetuseks tegutses juba 27 haridusliku suunitlusega eesti seltsi ligi 3300 liikmega. Iseloomulik oli, et neist seltsidest pooled (14) lõid oma kooli kas juba 1906. aastal, tegid seda lähitulevikus või toetasid kohalikke koole. (…)

110 aastat hiljem on Eestis taas kasvamas nüüdisaegsete haridusseltside (mittetulundusühingud, sihtasutused) peetud vabakondlikud koolid. Need on tekkinud ja kiirelt kasvanud vaid tänu sellele, et järjest enam lapsevanemaid usaldab kristlikus, Waldorfi või muud tüüpi erakoolis pakutava hariduse kvaliteeti.

Vabakondlike koolide võrdne kohtlemine koolivõrgu orgaanilise osana on lapsevanema valikuvabaduse ja hariduse kvaliteedi üldise paranemise eeldus.”