Tartu Ülikooli nädalad Peetri koolis

Peetri koolis on olnud Tartu Ülikooli nädalad! 7. oktoobril külastasid meie kooli ja lasteaeda Tartu Ülikooli Eetikakeskuse “Hea kooli” ja “Hea lasteaia” konkursi inimesed. 14. oktoobril tulid külla ja vaatlesid tunde ülikooli Pedagoogika osakonna teadlased. Lisaks olid vahemikus 3.-14. oktoobril praktikal tudengid.

Alma Materi huvist ja tähelepanust on suur rõõm ja kasu: küsimustele vastates ja kooli tutvustades on ikka ja jälle võimalik oma tegevust (taas)mõtestada ning märgata selles uusi nüansse ja võimalusi.