KORDALÄINUD LÕIKUSTÄNUPÜHA LAAT

Suur tänu kõigile lapsevanematele, töötajatele ja õpetajatele kordaläinud lõikustänupüha laada eest! Ilma kiuste oli laat suurem eelmistest, seda nii osalejate kui müüjate arvult. Laadal kaubeldi sügisandide ja käsitööga, lastele toimusid meisterdamise töötoad, marionettnuku-etendus, osa sai võtta õnneloosist ning nautida hõrgutisi, mida pakkus laadakohvik. Laadale eelnes Peetri kooli 110. aastapäevale pühendatud tänupalvus, esines kooli koor ning laadal esitleti raamatut “Kool kui väärtuspõhine kogukond”. Kogu laadakaup oli Peetri kooli õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja toetajate poolt kasvatatud, valmistatud või meisterdatud. Laada kogutuluks oli 2151,35 eurot. Oma laadatulu kasutamise otsustavad klassid ja rühmad ise. Üldtulu kasutatakse koolile ja lasteaiale keraamika põletusahju ostmiseks.

Laada fotogalerii

Sündmust kajastas ka Tartu Postimees

dscf1651