PEETRI KOOLI RAAMAT

Äsja ilmus Tartu Luterliku Peetri Kooli Toimetiste sarja esimene raamat “Kool kui väärtuspõhine kogukond”. Tegemist meie inimeste artiklikogumikuga, mis kannab Peetri kooli haridusmõtet ja käsitlust koolist. Kool pole pelgalt koht või maja, millel on aknad ja uksed ning millest võib sisse ja välja käia, tulla ja minna. Kool on väärtuspõhine kogukond, mida igapäevaselt loovad õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.

Lasteaia juhataja ja Peetri kooli rajaja, Külvi Tederi mõte raamatust: Esmalt tuleb teadvustada, et väärtusi ei saa õpetada, neid peab õpetaja ise kandma ehk elama väärtuste järgi. Laps vajab eeskujuks ühiskondlikult aktiivset täiskasvanut, kes annab oma tegudega moraalseid orientiire, mitte ei moraalitse.”

 

Käesoleval sügisel tähistab Peetri kool oma esmaasutamise 110. aastapäeva.

Raamatu väljaandmist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Teose kujundas Peetri kooli hea koostööpartner Kujunduskoda.

Sissevaateid raamatusse: Lk 16-17; Lk 56-57; Lk 58-59.

esikaas