Esimesed tööd Peetri koolimaja taastamiseks

Esimesed tööd Peetri koolimaja taastamiseks

Täna (25.10) algasid esimesed tööd ajaloolise Peetri koolimaja (Peetri 33) taastamiseks. Tegemist on ehitusprojekti järgse tööde esimese etapiga „Peetri koolihoone taastamiseks vajalik tööstushoone lammutamine“. Lammutatakse vahepeal tootmishoonena kasutusel olnud hoone juurdeehitised, likvideeritakse tööstustegevuse tulemusena tekkinud jääkreostus ja kõrvaldatakse ohtlikud jäätmed. Töid teostab OÜ Terasteenus.

Meenutuseks: 2013. aastal sügisel algatatud Peetri koolimaja detailplaneering, koos muinsuskaitse eritingimustega, koostati AS Kobras poolt ning see kehtestati märtsis 2015. 2016. aasta aprilliks jõudis ehitusloani koolimaja ehitusprojekt. Koolimaja projekteeris AB Ansambel OÜ.

Koolimaja taastamise projektist lähemalt.

Peetri kooli taastamist on võimalik toetada, kõik annetused on ette tänatud!
SA Tartu Kultuurkapital
SEB Pank: EE251010102052050006
Selgitus: „Tartu Peetri Kool“

img_6510

Tartu Ülikooli nädalad Peetri koolis

Tartu Ülikooli nädalad Peetri koolis

Peetri koolis on olnud Tartu Ülikooli nädalad! 7. oktoobril külastasid meie kooli ja lasteaeda Tartu Ülikooli Eetikakeskuse “Hea kooli” ja “Hea lasteaia” konkursi inimesed. 14. oktoobril tulid külla ja vaatlesid tunde ülikooli Pedagoogika osakonna teadlased. Lisaks olid vahemikus 3.-14. oktoobril praktikal tudengid.

Alma Materi huvist ja tähelepanust on suur rõõm ja kasu: küsimustele vastates ja kooli tutvustades on ikka ja jälle võimalik oma tegevust (taas)mõtestada ning märgata selles uusi nüansse ja võimalusi.

KORDALÄINUD LÕIKUSTÄNUPÜHA LAAT

KORDALÄINUD LÕIKUSTÄNUPÜHA LAAT

Suur tänu kõigile lapsevanematele, töötajatele ja õpetajatele kordaläinud lõikustänupüha laada eest! Ilma kiuste oli laat suurem eelmistest, seda nii osalejate kui müüjate arvult. Laadal kaubeldi sügisandide ja käsitööga, lastele toimusid meisterdamise töötoad, marionettnuku-etendus, osa sai võtta õnneloosist ning nautida hõrgutisi, mida pakkus laadakohvik. Laadale eelnes Peetri kooli 110. aastapäevale pühendatud tänupalvus, esines kooli koor ning laadal esitleti raamatut “Kool kui väärtuspõhine kogukond”. Kogu laadakaup oli Peetri kooli õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja toetajate poolt kasvatatud, valmistatud või meisterdatud. Laada kogutuluks oli 2151,35 eurot. Oma laadatulu kasutamise otsustavad klassid ja rühmad ise. Üldtulu kasutatakse koolile ja lasteaiale keraamika põletusahju ostmiseks.

Laada fotogalerii

Sündmust kajastas ka Tartu Postimees

dscf1651

PEETRI KOOLI RAAMAT

PEETRI KOOLI RAAMAT

Äsja ilmus Tartu Luterliku Peetri Kooli Toimetiste sarja esimene raamat “Kool kui väärtuspõhine kogukond”. Tegemist meie inimeste artiklikogumikuga, mis kannab Peetri kooli haridusmõtet ja käsitlust koolist. Kool pole pelgalt koht või maja, millel on aknad ja uksed ning millest võib sisse ja välja käia, tulla ja minna. Kool on väärtuspõhine kogukond, mida igapäevaselt loovad õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.

Lasteaia juhataja ja Peetri kooli rajaja, Külvi Tederi mõte raamatust: Esmalt tuleb teadvustada, et väärtusi ei saa õpetada, neid peab õpetaja ise kandma ehk elama väärtuste järgi. Laps vajab eeskujuks ühiskondlikult aktiivset täiskasvanut, kes annab oma tegudega moraalseid orientiire, mitte ei moraalitse.”

 

Käesoleval sügisel tähistab Peetri kool oma esmaasutamise 110. aastapäeva.

Raamatu väljaandmist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Teose kujundas Peetri kooli hea koostööpartner Kujunduskoda.

Sissevaateid raamatusse: Lk 16-17; Lk 56-57; Lk 58-59.

esikaas