Esimene õpilasesindus

Moodustasime oma kooli esimese õpilasesinduse.

16. septembril tutvustasid 4. klassi õpilased noorematele koolikaaslastele, kuidas nad neid esindaksid ning aitaksid koolielu paremaks muuta. Tehti vahvaid ettepanekuid koolipäeviku kujundamisest nutiseadme ja lemmiklooma päevani. Järgnenud valimistel kandideeris kolm 4. klassi õpilast: esinduse presidendiks valiti Eva-Maria Vaikmäe, teda toetavad Robyn Artis Saar ja Adeliine Lail. Kõigil nende klassiklaaslastel on õigus esindust oma nõu ja jõuga toetada.

Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. Eelnevalt oli 4. klass koos direktoriga uurinud kooli kodukorda ja arutanud õpilasesinduse tähenduse üle.

Septembrikuus on meie kooli fookusväärtuseks koostööoskus.

imag0043

Õpilasesinduse kandidaadid tutvustamas oma mõtteid ja plaane 1. klassi õpilastele.