110 aastat Peetri kooli asutamisest

4. septembril 1906 asutati dr Henrik Koppeli eestvõttel ja Peetri koguduse toel Peetri algkool. Selle kooli õigusjärglane on 2013. aastal tegevust alustanud Tartu Luterlik Peetri Kool.

Pedagoogikatealdane, teoloog ja iseseisva Eesti esimene haridusminister Peeter Põld on kirjutanud 1933. aastal ilmunud “Eesti kooli ajaloos”:

Eesti rahvuslik kool loodi selleks, et oma noorsoos kasvatust enda kätte võtta ja võõraste kasvatuslikkude mõjude alt päästa. Rahvusliku iseteadvuse ärkamine on selle kooli mõtte elule kutsunud, (…) kuid teostunud on ta alles 1906. aastal, kui eesti rahvuslikud erakoolid Tartus ja mujal asutati. Alles 1905. aasta vene revolutsiooni mõjul avanesid laiemad võimalused. 19. aprillil 1906 anti määrus, mille põhjal õigus oli asutada erakoole kohalikkude keeltega õppekeelena. Need koolid said teetasandajaiks tulevasele eesti koolile. Meie haridusseltside erakoolide teeneks tuleb nimelt arvata, et nad rasketel aegadel mõne tuhande eesti noorsoost venestuse mõjust vabastasid.

Neist “eesti rahvuslikest erakoolidest” oli 4. septembril 1906 asutatud Peetri kool esimene eesti õppekeelega algkool toonasel Eesti- ja Liivimaal.

9. oktoobril toimub senisest pidulikumalt meie haridusasutuse ühine lõikustänupühalaat, ühes kontserdi ja tänuteenistusega. Laadal tuleb esitlemisele ka Peetri kooli ja lasteaia artiklikogumik “Kool kui väärtuspõhine kogukond”.