KEHA KUI PILL, RÜTM KUI MÄNG

KEHA KUI PILL, RÜTM KUI MÄNG

Reedel, 30. septembril, andsid muusikud Kulno Malva ja Tõnis Kirsipu meie koolis kontserdi “Keha kui pill, rütm kui mäng”. Kontserdil kõlas pärimusmuusika tänapäevases helikeeles akordioni, torupilli, kehapilli ning löökpillide esituses. Samuti tutvustati instrumente, mis on inimesel alati igal pool kaasas ning õpetati neid kasutama. Suur tänu esinejatele ja Viljandi Pärimusmuusika Keskusele.

Koolikontserdi videosalvestis (autor: Õnne Ints)

imag0081

Koolikontsert “Keha kui pill, rütm kui mäng” Peetri koolis (30.09.2016)

 

Esimene õpilasesindus

Esimene õpilasesindus

Moodustasime oma kooli esimese õpilasesinduse.

16. septembril tutvustasid 4. klassi õpilased noorematele koolikaaslastele, kuidas nad neid esindaksid ning aitaksid koolielu paremaks muuta. Tehti vahvaid ettepanekuid koolipäeviku kujundamisest nutiseadme ja lemmiklooma päevani. Järgnenud valimistel kandideeris kolm 4. klassi õpilast: esinduse presidendiks valiti Eva-Maria Vaikmäe, teda toetavad Robyn Artis Saar ja Adeliine Lail. Kõigil nende klassiklaaslastel on õigus esindust oma nõu ja jõuga toetada.

Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. Eelnevalt oli 4. klass koos direktoriga uurinud kooli kodukorda ja arutanud õpilasesinduse tähenduse üle.

Septembrikuus on meie kooli fookusväärtuseks koostööoskus.

imag0043

Õpilasesinduse kandidaadid tutvustamas oma mõtteid ja plaane 1. klassi õpilastele.

Registreerumine eelkooli

Registreerumine eelkooli

Algab vastuvõtt Peetri kooli eelkooli õppeaastaks 2016/2017

Meie eelkool toimub õppeaasta teisel poolel, pärast jõuluvaheaega jaanuarist maini. Täpsemalt on võimalik eelkooli ja sellesse registreerumise kohta lugeda kodulehelt.

Eelkooli klassi mahub 15 õpilast.

Eelkool toetab lasteaias tehtavat kooliettevalmistust, teeb tuttavaks klassiõpetaja ja koolikeskkonna ning enamuse klassikaaslastega.

Eelkooli õpilased on eelistatud 1. klassi vastuvõtmisel.

110 aastat Peetri kooli asutamisest

110 aastat Peetri kooli asutamisest

4. septembril 1906 asutati dr Henrik Koppeli eestvõttel ja Peetri koguduse toel Peetri algkool. Selle kooli õigusjärglane on 2013. aastal tegevust alustanud Tartu Luterlik Peetri Kool.

Pedagoogikatealdane, teoloog ja iseseisva Eesti esimene haridusminister Peeter Põld on kirjutanud 1933. aastal ilmunud “Eesti kooli ajaloos”:

Eesti rahvuslik kool loodi selleks, et oma noorsoos kasvatust enda kätte võtta ja võõraste kasvatuslikkude mõjude alt päästa. Rahvusliku iseteadvuse ärkamine on selle kooli mõtte elule kutsunud, (…) kuid teostunud on ta alles 1906. aastal, kui eesti rahvuslikud erakoolid Tartus ja mujal asutati. Alles 1905. aasta vene revolutsiooni mõjul avanesid laiemad võimalused. 19. aprillil 1906 anti määrus, mille põhjal õigus oli asutada erakoole kohalikkude keeltega õppekeelena. Need koolid said teetasandajaiks tulevasele eesti koolile. Meie haridusseltside erakoolide teeneks tuleb nimelt arvata, et nad rasketel aegadel mõne tuhande eesti noorsoost venestuse mõjust vabastasid.

Neist “eesti rahvuslikest erakoolidest” oli 4. septembril 1906 asutatud Peetri kool esimene eesti õppekeelega algkool toonasel Eesti- ja Liivimaal.

9. oktoobril toimub senisest pidulikumalt meie haridusasutuse ühine lõikustänupühalaat, ühes kontserdi ja tänuteenistusega. Laadal tuleb esitlemisele ka Peetri kooli ja lasteaia artiklikogumik “Kool kui väärtuspõhine kogukond”.

Õppeaasta 2016/2017 avatud!

Õppeaasta 2016/2017 avatud!

Õppeaasta 2016/2017 algas aktuse-jumalateenistusega Peetri kirikus. Peetri koolis alustab õppeaastat 20 uut õpilast – neist 13 1. klassis ja 7 2.-4. klassis. Teretulemast ja head algust kõigile uutele peredele ja õpetajatele meie kooli kogukonnas!

Luterlikele koolidele õppeaasta alguseks saabunud EELK peapiiskop Urmas Viilma tervituskirjast“Teil, armsad Tartu Peetri, Tallinna Kaarli ja Tallinna Toomkooli õpilased, algab kooliaasta samasuguses koolis kui Jeesusel Naatsareti linnas. Teie koolis õpetatakse kõike seda tarkust, mida paljudes-paljudes teisteski Eestimaa koolides. Kuid lisaks sellele, saate te teada ka Jumalast, piibliraamatust ja kirikust, millest räägitakse vaid üsna vähestes koolides. Selliseid koole, kus teie õpite on Eestimaal ainult kümne ringis. Teie kool ja õpetajad on erilised!”

IMG_2274-1

Peetri kooli 1. klass õppeaastal 2016/2017 ja klassiõpetaja Ave Gill.

IMG_2322-1

Peetri kooli õpetajaid õppeaasta 2016/2017 alguses.