UUS TEGEVUSLUBA

Nagu kõigile alustavatele erakoolidele, anti ka meile koolitusluba kolmeks aastaks ning see aegub augustis 2016. Pärast riikliku järelevalve edukat läbimist, põhjalikku eeltööd ja dokumentatsiooni koostamist/täiendamist esitasime märtsis taotluse uueks tegevusloaks. 
Õppeaasta lõpp on toonud hea uudise: 26. mail tegi Haridus- ja Teadusministeerium otsuse anda Peetri kooli lasteaiale ja I kooliastmele (1.-3. klass) tähtajatu tegevusluba. II kooliastme (4.-6. klass) avamiseks saime selle taas kolmeks aastaks.
Uuele õppeaastale 2016/2017 läheme vastu kiiresti kasvava õpilaskonnaga – lisaks uuele 1. klassile, lisandab uusi õpilasi kõigisse klassidesse. Suur tänu õpetajatele ja teistele töötajatele südamega tehtud töö eest ning lapsevanematele usalduse eest!