UUS TEGEVUSLUBA

UUS TEGEVUSLUBA
Nagu kõigile alustavatele erakoolidele, anti ka meile koolitusluba kolmeks aastaks ning see aegub augustis 2016. Pärast riikliku järelevalve edukat läbimist, põhjalikku eeltööd ja dokumentatsiooni koostamist/täiendamist esitasime märtsis taotluse uueks tegevusloaks. 
Õppeaasta lõpp on toonud hea uudise: 26. mail tegi Haridus- ja Teadusministeerium otsuse anda Peetri kooli lasteaiale ja I kooliastmele (1.-3. klass) tähtajatu tegevusluba. II kooliastme (4.-6. klass) avamiseks saime selle taas kolmeks aastaks.
Uuele õppeaastale 2016/2017 läheme vastu kiiresti kasvava õpilaskonnaga – lisaks uuele 1. klassile, lisandab uusi õpilasi kõigisse klassidesse. Suur tänu õpetajatele ja teistele töötajatele südamega tehtud töö eest ning lapsevanematele usalduse eest!

MEIE KODUTÜTRED!

MEIE KODUTÜTRED!

25. mail sooritasid Peetri kooli kodutütred 6. järgu testi. Kõik tüdrukud sooritasid testi väga edukalt. Suvelaagris toimub tähekeste rühma tüdrukute ametlik ja pidulik vastuvõtt organisatsiooni täieõiguslikeks liikmeteks. Kohal viibisid ja testi täitmist jälgisid ka Kaitseliidu esindajad. Nüüd võib öelda et ajalooline järjepidevus on taastatud: Peetri koolil on pärast aastat 1940 taas tegutsev kodutütarde rühm!

HEAD EMADEPÄEVA!

HEAD EMADEPÄEVA!

Armsad emad! Aitäh teile iga päeva ja hetke eest, mis te oma lastele pühendate. Te teete maailma kõige olulisemat tööd.

Ootame kõiki kooli emasid esmaspäeval (09.05) kell 18 emadepäeva õhtule.Peetri kool_emadepäeva1937

Peetri kooli emadepäeva kontserdi järgne ühispilti aastast 1937